You are currently viewing Kako uštedeti: 5 saveta za pomoć kućnom budžetu

Neovisno o tome da li imate određeni cilj čije ostvarivanje zahteva uštedu novca ili želite da uštedite novac zbog osećaja sigurnosti, kućni budžet je vrlo važno držati pod kontrolom. Svakodnevna iskušenja poput rasprodaja i drugih primamljivih ponuda u buticima i marketima mogu biti iscrpljujući za naš novčanik i kućni budžet, te se ušteda novca neretko odlaže i zapravno retko zaista ostvaruje. Stoga ćemo u tekstu koji sledi izdvojiti načine na koje možete doprineti svojoj finansijskoj situaciji i naposletku biti u mogućnosti da redovno odvajate izvesnu sumu novca sa strane.

Načinite pregled prihoda i rashoda

Zdrav odnos prema novcu podrazumeva trošenje u skladu sa mogućnostima i naravno u zavisnosti od realnih potreba. Gomilanje nepotrebnih stvari, namirnica koje se naposletku ne iskoriste i odeće koja predstavlja samo ukras u ormaru je gotovo redovna pojava u svakom domaćinstvu. Da bi se izbegle ovakve situacije, potrebno je imati jasnu sliku prihoda i neizostavnih troškova. Kada postignete transparentnost na ovom planu i prepoznate neophodnosti kada su rashodi u pitanju, bićete u mogućnosti da otpočnete pametno budžetiranje. Prema tome, neka pregled redovnih primanja i troškova bude vaš prvi korak u pristupanju merama štednje i pomaganja kućnom budžetu.

Isplanirajte redovne nabavke

Stavka koja je usko vezana za prethodno rečeno je planiranje nabavki. Činjenica da je aktuelna procena da se godišnje baci polovina proizvedene hrane nije nimalo ohrabrujuća i trebalo bi da budemo svesni da smo deo takvog opšteg stanja. Ovo znači da nepromišljenim i stihijskim nabavkama neretko dolazimo u situaciju da deo namirnica bacamo, budući da ne uspevamo da ih potrošimo u roku njihovog trajanja i na taj način doslovno bacamo svoj novac. Zbog toga ovo ističemo kao veoma važan faktor koji utiče na finansije. Isto važi i za nabavku sredstava za higijenu, odeće i opreme za kuću uopšte. Opcija koja značajno olakšava transparentnost troškova na ovom planu je kupovina online preko pouzdanih platformi za kupovinu kao što je Shoppster, a koje pružaju širok izbor i jasan pregled kako ponude tako i odabranih artikala i njihovih cena. Ovo je jedan od načina na koje možete imati uvid u tačan iznos utrošenog novca i priliku da se preračunate pre finalizacije kupovine.

telefon-kalkulator

Odredite svoje prioritete

Svako domaćinstvo ima redovne troškove na režije i eventualno stanarinu, zatim porez i namirnice. Prema tome je prilikom budžetiranja i planiranja troškova važno automatski se odreći iznosa koji podrazumevaju redovne mesečne obaveze, a tek nakon toga raspoređivati preostali novac. Dešava se da u toku jednog meseca imate u planu neku svečanost, rođendan ili posetu, te registraciju automobile, lekarske pregledne, a naposletku tu je i pripremanje proslave praznika. Kada ti periodi nastupe, važno je izvagati u kom pogledu možete biti skromniji da ne biste bez potrebe ulazili u dugove, odnosno još uvek mogli na kraju meseca izdvojiti određeni iznos u svrhu štednje.

Blagovremeno rešavanje problema

Ukoliko se u vašem domu desi neki kvar, počev od kvarova električnih uređaja pa do problema sa instalacijama ili vodovodnim cevima, reagujte na vreme. Odgađanje problema naposletku može dovesti samo do uvećanja troškova u vezi sa njihovim rešavanjem, jer može dovesti do haravija ili nepopravljive štete. S druge strane, ukoliko se desi da vas iznenadi viši račun za telefon ili struju, čiji se iznos ne uklapa u vaše finansijske planove za tekući mesec, odgađanje plaćanja ne može biti srećno rešenje. Na ovaj način vaš trošak može biti dodatno uvećan kamatom, a narednog meseca vas dočekati pod ruku sa novim računom.

Troškovi prevoza

Troškovi prevoza su redovan trošak svakog domaćinstva, a činjenica je da nas u velikom broju slučajeva za njih vezuje samo navika. Naravno da se ne mogu ignorisati slučajevi u kojima putovanje na posao ili tome slično ne može proći bez upotrebe automobila ili vožnje autobusom, ali je isto tako preporučljivo da se u situacijama u kojima za volan sedamo samo zato što je tako lakše i brže ipak odlučimo za šetlju. Ovakav stav će imati višestruke koristi, kako za vaš kućni budžet, tako i za vaše zdravstveno stanje, kojem dodatna fizička aktivnost može značajno doprineti.

Ukoliko budete istrajni i ispratite ove korake na putu ka uštedi novca, ubrzo ćete uvideti da vaši prihodi mogu podneti mnogo više no što vam se to ranije činilo. Kada postanete svesni troškova koje nekontrolisanje kućnog budžeta sobom nosi, ovakav sistem će zasigurno postati neodvojiv deo vašeg odnosa prema novcu i verovatno će vas dovesti do još novih ideja i načina na koje možete dodatno doprineti svojoj materijalnoj sigurnosti.

Ostavite odgovor