You are currently viewing Gde se sve može koristiti makazasta platforma?

U svakom poslu najvažnija je bezbednost koja je najčešće uslovljena znanjem i pažnjom radnika, ali neretko zavisi i od spoljašnjih uslova kao što su visina objekta, mesto objekta, prometni saobraćaj i mnogi drugi uslovi. Najrizičniji su poslovi na velikim visinama i radnici na tim poslovima su vrlo često u situacijama koje su nebezbedne po njih.

Kako bi se radnik na visini osigurao od mogućih povreda, potrebno je da se on nalazi na stabilnom tlu ili stabilnoj platformi, iz tog razloga se za radove na visinama koriste makazaste platforme koje stabilno podižu radnike i teret.

Makazasta platforma je vrlo korisna gradjevinska mašina, koristi se u spoljašnjim gradjevinskim radovima, radovima u samom objektu, a vrlo često i za održavanje tih objekata, ali se koriste i za podizanje tereta u industriji, sve više su primenjuju u poslovima održavanja objekta, postavljanju i zameni rasvete, fasadnih elemenata, a upotrebljavaju se i u specijalnim prilikama kada se podižu zastave i montiraju jarboli.

Makazasta platforma u gradjevinarstvu

Gradjevinarstvo je najzastupljenija grana što se tiče upotrebe makazastih platformi, koriste se za spoljašnje radove na visini, ali i za radove u objektu kada treba da se podigne teret ili odrade drugi visinski poslovi. Gradilišta je sve više, a jedan od najzastupljenijih poslova na gradilištima je da se teret podigne na visinu, pri tom su prostori oko gradilišta vrlo skučeni i teško je izmanevrisati u tim uslovima i sačuvati bezbednost svih radnika, ali i slučajnih prolaznika koji često nemaju drugi izbor no da prodju tik uz samo gradilište.

Makazaste platforme odjednom mogu da podignu veliki teret,  koji se pakuje na vrlo stabilnu platformu, što umanjuje rizik da teret sa platforme može da padne, a u isto vreme smanjuje proces podizanja tereta koji može da traje veoma dugo ukoliko se podiže ručno ili nekim priručnim sredstvima i može da bude vrlo nebezbedno ukoliko se podiže neadekvatnim mašinama, posebno što makazaste platforme mogu da podignu i više radnika i više tereta no što to može dizalica.

Makazasta platforma štedi radnike i njihovu snagu, što znači da je ona mnogo efikasnija, pa tako štedi novac za iste poslove koji bi se izvodili nekim drugim mašinama.

Održavanje gradjevinskih objekata i velikih fasada

Održavanje gradjevinskih objekata je vrlo zahtevno, obično se odmah pomisli na unutrašnje održavanje stepeništa i hodnika, postavljanje i zamenu rasvete, klima uredjaja, medjutim, mnogo zahtevnije od unutrašnjeg je spoljašnje održavanje fasada, posebno staklenih fasada koje su vrlo zahtevne za održavanje. Kada je reč o održavanju ovih fasada, prvenstveno ono zahteva rad u uslovima koji su izuzetno rizični po bezbednost radnika, pa je iz tog razloga važno radnike obezbediti odgovarajućom radnom sredinom, a to pre svih može biti makazasta platforma.

Makazasta platforma je vrlo stabilna ima svoju korpu u kojoj je bezbedan radnik koji pere prozore. Da se ne bavimo statistikom koliko je opasan posao perača prozora i fasada, brojke su zastrašujuće, dovoljna je samo pomisao na visinu na kojoj se obavljaju ti poslovi pa da bez dvoumljenja svaki poslodavac koji se bavi održavanjem fasada ili postavljanjem hala, angažuje makazastu platformu.

Postavljanje jarbola i zastave u svečanim prilikama

Svedoci smo da se u poslednje vreme kod nas vrlo često ističu zastave, mnogo je praznika i razloga za to, a i sve više se radi na uvažavanju državnih simbola, a jedan od načina je njihovo isticanje.

Obaveza poslodavaca je da za državne praznike istaknu zastavu, a one ne mogu da stoje same od sebe zato nas neće iznenaditi jarboli koji se vidjaju na sve većem broju zgrada, ranije je bilo samo na zgradama koje su od značaja.

Medjutim, nije jednostavno da se montiraju zastave i jarboli, pošto je takodje reč o radovima na visinama, makazasta platforma je neizostavna i onda kada se postavljaju jarboli i ističu zastave.