You are currently viewing Benefiti udarnih odvijača na struju

Pre pojave, električnog alata, muškost se između ostalog dokazivala i kroz sposobnost obavljanja određenih poslova i domu i van njega, kao što je ukucavanje eksera, postavljanje nameštaja, popravke u vezi sa instalacijama i dr. Danas je ekser lako postaviti, kao i tipl i uopšte viljke koji imaju zadatak ogromne nosivosti, jer postoje udarni odvijači na struju koji ove i ovakve poslove čine jednostavnim, brzim i efikasnim.

Ako niste do sada znali, uz osnovni ručni alat, bušilice, brusilice i neke manje električne alate, ovi odvijači bi trebalo da se nađu u svakoj kućnoj radionici, jer čine da brzo uradite potreban posao, bez umora i trošenja suvišne snage.

Čemu služe udarni odvijači na struju?

Kao što smo već i naveli, udarni odvijači na struju su namenjeni bušenju rupa zarad postavljanja eksera, tiplova i pričvršćivanje određenih elemenata na zid koji na željenom mestu mogu stabilno da stoje. Ono što je drugačije kada je ovaj tip alata u pitanju jeste što osim rotacije za pravljenje rupe koristi i usmerene udarce koji preciznije, brže i bolje rade posao zbog kojeg se i koristi. Ovaj alat je kompatibilan sa različitim dodacima, pa se tako u odnosu na dodatni priključak može koristiti i za bušenje rupa, umesto bušilice, odnosno promenom nastavka može poslužiti i za mešanje materijala potrebnih za rad.

Prednosti udarnih odvijača na struju

Kao i kod svih vrsta električnih alata, tako i kod udarnih odvijača postoje električni modeli, kao i aku modeli koji rade na punjivu bateriju uz koju dolazi adapter za punjenje. I jedni i drugi imaju svoju prednost. Aku udarni odvijači imaju posebnu primenu na terenu, kada se radi nešto na određenoj visini, gde bi kablovi određenim delom predstavljali smetnju.

Udarni odvijači na struju najveću prednost imaju u konstantnoj snazi tokom rada. Dok kod aku modela snaga slabi vremenom, kako se baterija prazni, odvijači na struju nemaju taj momenat slabljenja, već je tokom celokupnog rada snaga rada ista. Ovo ujedno utiče na činjenicu da su udarni odvijači na struju dužeg radnog veka. zato je prilikom kupovine potrebno jasno odvojiti da li vam je odvijač potreban isključivo za povremene, kućne poslove, ili ćete ih koristiti više kao hobista ili svakako kao profesionalac. U svakom smislu, jedan od boljih, možda i najboljih izbora, jesu Bosch šrafilice kao deo brenda koji je najpoznatiji po kvalitetu, efikasnosti i dugom veku trajanja.

Gde se udarni odvijači najčešće koriste?

Iako im je primena široka u odvijanju najrazličitijih šrafova, posebno onih koje je skoro nemoguće ručno ukloniti, udarni odvijači na struju svoju najveću primenu su pronašli u automobilskoj industriji i radionicama za popravke i servise automobila. Njihova pojava učinila je da se poslovi odvijanja točkova, drugih delova, odvija efikasno, brzo i bez ikakvih pogreški ili nenamerno izazvanih kvarova i lomova.

Iako postoje udarni odvijači na struju, tu su i oni koji rade na principu bez udarca. Kada god ste u prilici da izaberete između ova dva modela, usled veće snage, preciznosti, efikasnosti i fleksibilnosti u radu, bolji i profesionalniji izbor jesu udarni odvijači uz koje će svaki posao biti kvalitetnije obavljen.