You are currently viewing Šta je ključ uspešnog poslovanja?
  • Post author:
  • Post category:Lifestyle

Motivisati radnike nije lak posao, ali je neophodan, jer samo na taj način ćete postići da oni dolaze zadovoljni na posao. Ukoliko su motivisani, spremni su da napreduju i na taj način povećavaju svoju produktivnost. Ako uzmemo u obzir da je po istraživanjima, tek 1 od 4 radnika produktivan, shvatamo da je motivacija zaposlenih bitan faktor uspeha svake firme.

Surova je istina da ima više nemotivisanih, nego motivisanih radnika. Iz tog razloga, ukoliko želite ozbiljno da poslujete na nekom tržištu, morate ulagati i raditi na tehnikama unapređivanja motivacije zaposlenih.

Prošla su vremena kada ste mogli ponuditi dobru platu i na taj način pridobiti radnika. U današnjem vremenu, pored mnogobrojnih izazova postoji mnogo zanimanja, i svakim danom ih je sve više, potrebno je da osigurate da zaposleni voli svoj posao i da svaki dan dolazi srećan.

Da se razumemo, novac je bitan faktor motivacije, ali često nije presudan, jer ako imate lošu atmosferu u firmi, automatski ne možete biti srećni i produktivni.

Najčešći razlozi, zbog kojih zaposleni daje otkaz su: loš odnos sa rukovodiocem i neadekvatni uslovi rada. Tek na 3. mestu je plata, što pokazuje da novac često nije presudan pri izboru nekog zanimanja.

Napravite model koji inspiriše

Kada se posao zaposlenog svodi na ponavljanje jedne iste radnje svaki dan, normalno je da će takav posao postati monoton i ubijati produktivnost radnika. Međutim, ako im ponudite mogućnost napredovanja, produktivnost će rasti. Razmislite o tome da, kada vam je potreban novi radnik, date priliku već zaposlenom i tako ga podstaknete da radi produktivnije.

Iskažite zainteresovanost za privatan život zaposlenih. Imajte razumevanja ukoliko imaju neke privatne obaveze, ako im se dete razbolelo, ili sami zaposleni imaju neki zdravstveni problem. Ti mali gestovi mogu učiniti mnogo.

Koristite jednostavne načine za pokretanje svakog člana. Ne dozvolite da upadnu u rutinu i da im posao dosadi. Organizujte obuke, kurseve, takmičenja. Podržite ih ako imaju neke ideje ili vizije, dajte im vetar u leđa, bez obzira da li će ta ideja biti uspešna ili ne.

Budite jasni!

Zaposleni će biti spremniji za rad ukoliko znaju šta se tačno od njih očekuje. Kada postignu zacrtani cilj, nagradite ih. To može biti nešto simbolično, neko putovanje ili žurka posle radnog vremena. Otkrijte šta pokreće zaposlene i trudite se da budete inovativni.

Motivacija zaposlenih kroz druženje

Ojačajte vezu sa zaposlenima tako što ćete uspostaviti prijateljski odnos. Ovo će uticati na njihovu motivaciju. Naravno, ne treba uvek spajati privatni i poslovni život, ali treba imati na umu da povremena druženja, pružaju dodatnu motivaciju u poslu. Na taj način, posao izgleda manje monoton i produbljuje se veza između članova tima.

Širite pozitivnu energiju, kako na radnom mestu tako i na povremenim okupljanjima zaposlenih. Organizujte zajednički ručak ili igrajte igrice u pauzama, dajte zaposlenima do znanja da ste tu za njih i da ne mora sve da se svodi na odnos nadređeni – radnik. Naravno, sve u granicama koje se moraju poštovati.

Poštujte zaposlenog kao osobu i odnosite se prema njemu sa poštovanjem. Trudite se da uvek imate na umu kako biste želeli da se prema vama ophode da ste na njihovom mestu. Druženje zaposlenih, kroz njihove hobije i interesovanja, može ojačati vezu među zaposlenima.

Na taj način se stvara pozitivna atmosfera i zaposleni je motivisan da redovno i uspešno izvršava svoje radne zadatke.