You are currently viewing Edukacija u auto školama

Sve više pojedinaca, bez obzira na godine starosti, se raspituje i odlučuje za edukaciju u auto školama radi uspešnog sticanja vozačke dozvole čije posedovanje je itekako korisno. Vozačka dozvola omogućava veću slobodu i uštedu vremena, ali nosi sa sobom brojne odgovornosti i zahteva znanja i veštine koje je potrebno kroz obuku usvojiti.

U principu, procedura obučavanja novih kandidata je u svim auto školama ista. Šta čeka svakog budućeg vozača nakon upisa u auto školu na Novom Beogradu ili u nekom drugom mestu u Srbiji, pročitajte u tekstu koji sledi, a uz to ćete saznati kakav je princip rada auto škola u našoj zemlji.

AUTO ŠKOLE U SRBIJI PRATE ISTI PROGRAM

Kroz zakonom definisano gradivo i plan rada auto škola polaznici se upoznaju sa teorijom i praksom vožnje. Materija koja se obrađuje je u svakoj auto školi ista, a razlikuje se samo njeno prezentovanje kandidatima u zavisnosti od opremljenosti kabineta za učenje, voznog parka i pristupa predavača i instruktora vožnje. U ponudi su različite obuke za više kategorija. Na primer, za polaganje za B kategoriju predviđeno je 40 časova teorije, 40 časova vožnje i polaganje teorijskog ispita, praktičnog ispita i testa prve pomoći. Takođe, od svakog kandidata se očekuje i da uspešno prođe lekarski pregled.

UKRATKO O PROCEDURI UPISA

Za pohađanje obuke u auto školi potrebno je da kandidat poseduje važeću ličnu kartu ili potvrdu koja dokazuje da je dokument u izradi. Ukoliko je lice koje se upisuje maloletno, potpisivanju ugovora sa auto školom treba da prisustvuje roditelj ili staratelj. Upisati se možete tako što ćete doći direktno u auto školu ili popunjavanjem online upisnice, ako auto škola na svom sajtu nudi tu opciju.

POSEDOVANJE LICENCE ZA RAD

U skladu sa propisima, svaka auto škola je obavezna da poseduje licence za rad, a Agencija za bezbednost saobraćaja svim instruktorima, predavačima i ispitivačima izdaje dozvole za rad posle pohađanja stručne obuke i položenog ispita. Bez odobrenja za rad auto škole ne smeju da drže obuke, niti da organizuju ispite. Isto tako, nijedno lice ne može da radi u auto školi kao predavač, instruktor ili ispitivač ukoliko nije obučeno i ne poseduje licencu.

TEORIJSKA I PRAKTIČNA NASTAVA

Obuka je podeljena u dva dela: teorija i praksa. Svaki deo se realizuje kroz 40 časova, s tim što je moguće uzeti dodatne časove vožnje radi usavršavanja pred ispit. Što se tiče teorijskog dela, moguće je da kandidat odsluša maksimalno 3 časa dnevno po 45 minuta i to u zakazanim terminima kad kandidatu odgovara. Tada imate priliku da se upoznate sa pravilima u saobraćaju, kao i sa kaznama koje Vam slede ukoliko ista prekršite. Mnoge auto škole su omogućile da kandidati vežbaju na njihovim sajtovima tako što će rešavati testove sa ispitnim pitanjima u vidu simulacije i time se bolje pripremiti za ispit koji ih čeka. Časovi vožnje koji ih posle čekaju obuvataju poligonske radnje i kretanje kroz saobraćaj.

KAKO IZGLEDAJU TEORIJSKI I PRAKTIČAN ISPIT?

Ispitivač i jedna od ovlašćenih osoba iz MUP-a Srbije prisustvuju ispitima. Test teorije radi se na računarima u prostorijama auto škole, a odmah nakon rešavanja istog kandidatima će se na ekranu pojaviti rezultat. Kada je reč o vozačkom ispitu, kandidat se prvo upoznaje sa putanjom kojom će se kretati. Usput se izvode i ostali koraci kao što su priprema pre vožnje, radnje na poligonu i parkiranje vozila. Za svaku grešku se upisuju bodovi i određen broj bodova ne sme biti prekoračen ako budući vozač želi da prođe ispit sa uspehom.

ČEMU SLUŽI POLAGANJE PRVE POMOĆI?

Svi budući vozači moraju sa uspehom završiti obuku prve pomoći kako bi u hitnim slučajevima znatno povećali šansu žrtvama nesreće da prežive. Obuka se svodi na oslobađanje učesnika od straha da ne urade nešto pogrešno i da usvoje potrebne veštine kako bi spremno odreagovali i nekome spasli život. Ubrzo se radi i test gde će kandidati pokazali šta su naučili.

VAŽNOST LEKARSKOG PREGLEDA

Između pohađanja teorijskih i praktičnih časova, nikako se ne izostavljaju lekarski pregledi za kandidate. Lekari specijalisti, kao i lekar opšte prakse, na osnovu rezultata pregleda daju stručno mišljenje vezano za zdravstveno stanje polaznika auto škole koje obuhvata zaključak da li je kandidat sposoban da vozi ili ne. U okviru lekarskog pregleda obavlja se pregled vida, razgovor sa psihijatrom i neuropsihijatrom i kontrola krvne slike.

KOJOJ AUTO ŠKOLI TREBA DATI PREDNOST PRI UPISU?

S obzirom da je plan rada u svim auto školama relativno isti, kao i cene obuke, potrebno je da se pre upisa raspitate koja škola ima najiskusnije predavače i instruktore, poseduje vozila nove generacije i savremena sredstva za učenje, poklanja dosta pažnje svakom kandidatu i pomaže da obuku shvatite kao lepo iskustvo, a ne stres i opterećenje.

 

Ostavite odgovor